Close

InCompany trainingen voor organisaties

Duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie

Door de MBSR training zijn medewerkers in staat sneller te herstellen en hun lichamelijke, emotionele en geestelijk draagkracht en vitaliteit te versterken. Het gevolg hiervan is een herstel in het functioneren, een verhoogd zelfvertrouwen en een verlaging op de kans van herhaling. Voor de organisatie / HRM levert het programma meer continuïteit en kostenbesparing als gevolg van het voorkomen / beperken van uitval op.

Introduceer mindfulness in uw organisatie

Van Zijl Stressreductie helpt graag mee om uw bedrijf, organisatie, afdeling of team met meer aandacht te laten werken. Google, Apple, Shell, Ikea, NN, Defensie en vele andere bedrijven hebben het al jaren geleden ontdekt: mindfulness op het werk is goed voor de werknemers én voor het bedrijf. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van MBSR gedaan. Het ziekteverzuim daalt, medewerkers ervaren minder stress, zijn productiever, creatiever en vinden meer voldoening in hun werk. 

Mogelijkheden:

Verkennende meditatietraining

4 tot 8 begeleide meditatiesessies om medewerkers kennis te laten maken met meditatie;

Mindfulness workshop

kennismaking met (en ook het ervaren van) mindfulness in een dagdeel;

MBSR training

het originele programma van 8 dagdelen met een oefen bijeenkomst, op locatie of op inspirerende trainingslocatie;

Integratie

maandelijkse bijeenkomst om aangeleerde vaardigheden te onderhouden en uit te breiden, veel tips, uitwisseling en oefening