Close

“Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen”
– Chinees spreekwoord

Wetenschappelijk onderzoek

Jon Kabat-Zinn ontwierp de MBSR-training in de jaren ’70, aanvankelijk voor mensen met chronische pijnklachten. Hij boekte spectaculaire resultaten en zijn training werd jaar na jaar verder ontwikkeld en steeds breder toegepast. Juist omdat de training al tientallen jaren bestaat, is er veel wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit gedaan. Mindfulness wordt ook steeds meer toegepast in de professionele omgeving. Het meeste onderzoek naar effecten van mindfulness op het werk, is uitgevoerd in beroepen waarbij hoge stressniveaus aan de orde van de dag zijn, zoals in de zorg en in het onderwijs.

Recente, systematische reviews van de literatuur (Janssen M et al. 2018, Lomas T et al. 2017) laten zien dat MBSR training bij diverse beroepsgroepen stress, angst en burnout klachten vermindert en mindfulness vaardigheden, slaap, self-efficacy en zelfs tevredenheid met het leven bevordert. 

Ook in het RadboudUMC Centrum voor Mindfulness wordt onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness op werk. Zo werd in een recente RCT (Randomized Controlled Trial) bij artsen in opleiding tot specialist, aangetoond dat MBSR over de gehele groep geen significant effect had op emotionele uitputting, maar wel bij diegenen die aan de training startten met een hoge score op emotionele uitputting (Verweij et al., 2018). Ook deze RCT liet weer zien dat mindfulness verbetering bewerkstelligde in o.a. persoonlijk functioneren, piekeren, mindfulness vaardigheden en zelf-compassie.

Studenten

Er zijn meerdere studies die aantonen dat MBSR behulpzaam kan zijn in groepen studenten met stress symptomen (zie voor een RCT met een follow-up van 6 jaar de Vibe et al. 2018). De meest recente studie op dit gebied vond plaats aan de universiteit van Cambridge. In deze studie werd bij 616 studenten aangetoond dat een MBSR training de gemeten stress tijdens de examenperiode, verminderde.

Bij in het RadboudUMC Centrum voor Mindfulness hebben recent 232 medische studenten een MBSR training gevolgd. Ook bij deze groep was een afname van stress te zien en een toename in positieve geestelijke gezondheid en tevredenheid met het leven. Deze effecten bleven bestaan tot 20 maanden na de training (van Dijk, 2017).