Close

Privacybeleid

Van Zijl Stressreductie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
Van Zijl Stressreductie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Van Zijl Stressreductie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Van Zijl Stressreductie vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deelnemers aan trainingen, onze klanten en bezoekers van onze website(s) van groot belang. Wij behandelen en beveiligen persoonlijke gegevens van leden, klanten en websitebezoekers dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Van Zijl Stressreductie gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers, klanten en bezoekers. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist.

Van Zijl Stressreductie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonlijke informatie die in het kader van training of opleiding aan Van Zijl Stressreductie wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de Trainer of opleider en wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen behandeld.

Van Zijl Stressreductie houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt.
De verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking is Carlette van Zijl, domicilie houdende te Prins Albertlaan 3, 2271 EK  Voorburg.

Als u inzage wilt hebben in uw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen kunt u dit als volgt doorgeven:
– E-mail: Via het contactformulier op onze website;
– Post: Van Zijl Stressreductie, Prins Albertlaan 3 te Voorburg;

Ook vragen of klachten over ons privacy beleid kunt u via bovenstaande contactgegevens aan ons melden.

Van Zijl Stressreductie houdt gegevens bij van het bezoek op onze website. Deze gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Op elke in Nederland gevestigde of op Nederland gerichte website die bezoekersgedrag meet en daarover gegevens vastlegt, is cookiewetgeving van kracht. Van Zijl Stressreductie houdt zich met het cookiebeleid aan de huidige cookie wet- en regelgeving.

Onze website maakt gebruik van meerdere soorten cookies. We gebruiken cookies zowel om het web bezoek te monitoren, als om onze website beter te laten functioneren. Wij gebruiken deze data niet op individueel persoons- of computerniveau en kunnen deze daarom niet herleiden tot een bepaalde computer of bepaalde persoon.

Van Zijl Stressreductie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy- en cookiebeleid.

Van Zijl Stressreductie 14-2-2019